ترجمه Oscar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جايزه‌ اسكار. می باشد

Oscar به چه معناست و Oscar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oscar

جايزه‌ اسكار. به خارجی , ریشه انگلیسی جايزه‌ اسكار., ترجمه جايزه‌ اسكار., کلمات شبیه جايزه‌ اسكار.
دانلود فایل ها