ترجمه Oscilloscope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوسان‌ سنج‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوسان‌ بين‌ , در فارسی : نوسان‌ نما.

Oscilloscope به چه معناست و Oscilloscope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oscilloscope

نوسان‌ سنج‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نوسان‌ سنج‌, ترجمه نوسان‌ سنج‌, کلمات شبیه نوسان‌ سنج‌ , نوسان‌ بين‌ به لاتین , نوسان‌ نما. به لاتین
دانلود فایل ها