ترجمه Osseous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخواني‌. می باشد

Osseous به چه معناست و Osseous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Osseous

استخواني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استخواني‌., ترجمه استخواني‌., کلمات شبیه استخواني‌.
دانلود فایل ها