ترجمه Ossuary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ظ‌رف‌ مخصوص‌ نگاهداري‌ استخوان‌ هاي‌ مرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محل‌ امانت‌

Ossuary به چه معناست و Ossuary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ossuary

ظ‌رف‌ مخصوص‌ نگاهداري‌ استخوان‌ هاي‌ مرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ظ‌رف‌ مخصوص‌ نگاهداري‌ استخوان‌ هاي‌ مرده‌, ترجمه ظ‌رف‌ مخصوص‌ نگاهداري‌ استخوان‌ هاي‌ مرده‌, کلمات شبیه ظ‌رف‌ مخصوص‌ نگاهداري‌ استخوان‌ هاي‌ مرده‌ , محل‌ امانت‌ به لاتین
دانلود فایل ها