ترجمه Osteitis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ورم‌ استخوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اماس‌ استخوان‌.

Osteitis به چه معناست و Osteitis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Osteitis

(ط‌ب‌) ورم‌ استخوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ورم‌ استخوان‌, ترجمه (ط‌ب‌) ورم‌ استخوان‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) ورم‌ استخوان‌ , اماس‌ استخوان‌. به لاتین
دانلود فایل ها