ترجمه Osteoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخوان‌ وار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استخوان‌ مانند , در فارسی : استخواني‌.

Osteoid به چه معناست و Osteoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Osteoid

استخوان‌ وار به خارجی , ریشه انگلیسی استخوان‌ وار, ترجمه استخوان‌ وار, کلمات شبیه استخوان‌ وار , استخوان‌ مانند به لاتین , استخواني‌. به لاتین
دانلود فایل ها