ترجمه Ostracize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با اراء عمومي‌ تبعيد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از حقوق‌ اجتماعي‌ و سياسي‌

Ostracize به چه معناست و Ostracize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ostracize

با اراء عمومي‌ تبعيد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با اراء عمومي‌ تبعيد كردن‌, ترجمه با اراء عمومي‌ تبعيد كردن‌, کلمات شبیه با اراء عمومي‌ تبعيد كردن‌ , از حقوق‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ به لاتین
دانلود فایل ها