ترجمه Otherwise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌ور ديگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وگرنه‌ , در فارسی : والا , به فارسی : درغيراينصورت‌.

Otherwise به چه معناست و Otherwise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Otherwise

ط‌ور ديگر به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌ور ديگر, ترجمه ط‌ور ديگر, کلمات شبیه ط‌ور ديگر , وگرنه‌ به لاتین , والا به لاتین , درغيراينصورت‌. خارجی
دانلود فایل ها