ترجمه Otiosity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهملي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيحركتي‌.

Otiosity به چه معناست و Otiosity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Otiosity

مهملي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مهملي‌, ترجمه مهملي‌, کلمات شبیه مهملي‌ , بيحركتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها