ترجمه Ouch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و درد). می باشد

Ouch به چه معناست و Ouch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ouch

و درد). به خارجی , ریشه انگلیسی و درد)., ترجمه و درد)., کلمات شبیه و درد).
دانلود فایل ها