ترجمه Ought Not در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (t’nthguo) نبايستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شايسته‌ نيست‌ , در فارسی : نبايد.

Ought Not به چه معناست و Ought Not یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ought Not

(t’nthguo) نبايستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (t’nthguo) نبايستي‌, ترجمه (t’nthguo) نبايستي‌, کلمات شبیه (t’nthguo) نبايستي‌ , شايسته‌ نيست‌ به لاتین , نبايد. به لاتین
دانلود فایل ها