ترجمه Our در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مال‌ ما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مال‌ خودمان‌ , در فارسی : براي‌ ما , به فارسی : مان‌ , سایر ترجمه ها : متعلق‌ بما

Our به چه معناست و Our یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Our

مال‌ ما به خارجی , ریشه انگلیسی مال‌ ما, ترجمه مال‌ ما, کلمات شبیه مال‌ ما , مال‌ خودمان‌ به لاتین , براي‌ ما به لاتین , مان‌ خارجی , متعلق‌ بما در زبان
دانلود فایل ها