ترجمه Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاش‌ شدن‌ , در فارسی : بيروني‌.

Out به چه معناست و Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Out

شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌, ترجمه شدن‌, کلمات شبیه شدن‌ , فاش‌ شدن‌ به لاتین , بيروني‌. به لاتین
دانلود فایل ها