ترجمه Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيرون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خارج‌ از حدود , در فارسی : حذف‌ شده‌ , به فارسی : راه‌ حل‌ , سایر ترجمه ها : اخراج‌ كردن‌

Out به چه معناست و Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Out

بيرون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيرون‌, ترجمه بيرون‌, کلمات شبیه بيرون‌ , خارج‌ از حدود به لاتین , حذف‌ شده‌ به لاتین , راه‌ حل‌ خارجی , اخراج‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها