ترجمه Outback در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاي‌ دور افتاده‌. می باشد

Outback به چه معناست و Outback یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outback

جاي‌ دور افتاده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جاي‌ دور افتاده‌., ترجمه جاي‌ دور افتاده‌., کلمات شبیه جاي‌ دور افتاده‌.
دانلود فایل ها