ترجمه Outboard Motor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موتور كوچك‌ قايق‌. می باشد

Outboard Motor به چه معناست و Outboard Motor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outboard Motor

موتور كوچك‌ قايق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی موتور كوچك‌ قايق‌., ترجمه موتور كوچك‌ قايق‌., کلمات شبیه موتور كوچك‌ قايق‌.
دانلود فایل ها