ترجمه Outbrave در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شجاعت‌ بيشتري‌ ازديگران‌ نشان‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در شجاعت‌ سرامد

Outbrave به چه معناست و Outbrave یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outbrave

شجاعت‌ بيشتري‌ ازديگران‌ نشان‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شجاعت‌ بيشتري‌ ازديگران‌ نشان‌ دادن‌, ترجمه شجاعت‌ بيشتري‌ ازديگران‌ نشان‌ دادن‌, کلمات شبیه شجاعت‌ بيشتري‌ ازديگران‌ نشان‌ دادن‌ , در شجاعت‌ سرامد به لاتین
دانلود فایل ها