ترجمه Outcaste در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (هندوستان‌) شخص‌ خارج‌ از مذهب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌رود.

Outcaste به چه معناست و Outcaste یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outcaste

(هندوستان‌) شخص‌ خارج‌ از مذهب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (هندوستان‌) شخص‌ خارج‌ از مذهب‌, ترجمه (هندوستان‌) شخص‌ خارج‌ از مذهب‌, کلمات شبیه (هندوستان‌) شخص‌ خارج‌ از مذهب‌ , مط‌رود. به لاتین
دانلود فایل ها