ترجمه Outdated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قديمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منسوخ‌.

Outdated به چه معناست و Outdated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outdated

قديمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قديمي‌, ترجمه قديمي‌, کلمات شبیه قديمي‌ , منسوخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها