ترجمه Outdoors در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خارج‌ از منزل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درهواي‌ ازاد , در فارسی : بيرون‌.

Outdoors به چه معناست و Outdoors یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outdoors

خارج‌ از منزل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خارج‌ از منزل‌, ترجمه خارج‌ از منزل‌, کلمات شبیه خارج‌ از منزل‌ , درهواي‌ ازاد به لاتین , بيرون‌. به لاتین
دانلود فایل ها