خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37967 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('37967','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37967 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Outdoors به فارسی

ترجمه Outdoors در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خارج‌ از منزل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درهواي‌ ازاد , در فارسی : بيرون‌.

Outdoors به چه معناست و Outdoors یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outdoors

خارج‌ از منزل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خارج‌ از منزل‌, ترجمه خارج‌ از منزل‌, کلمات شبیه خارج‌ از منزل‌ , درهواي‌ ازاد به لاتین , بيرون‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: