ترجمه Outfall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريزشگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دهانه‌ , در فارسی : محل‌ تلاقي‌ دوابريز.

Outfall به چه معناست و Outfall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outfall

ريزشگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريزشگاه‌, ترجمه ريزشگاه‌, کلمات شبیه ريزشگاه‌ , دهانه‌ به لاتین , محل‌ تلاقي‌ دوابريز. به لاتین
دانلود فایل ها