ترجمه Outfield در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مزرعه‌ دور افتاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيرون‌ از محيط‌ , در فارسی : قسمت‌ خارجي‌ ميدان‌.

Outfield به چه معناست و Outfield یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outfield

مزرعه‌ دور افتاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مزرعه‌ دور افتاده‌, ترجمه مزرعه‌ دور افتاده‌, کلمات شبیه مزرعه‌ دور افتاده‌ , بيرون‌ از محيط‌ به لاتین , قسمت‌ خارجي‌ ميدان‌. به لاتین
دانلود فایل ها