ترجمه Outflank در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازجناح‌ خارجي‌ بدشمن‌ حمله‌ كردن‌. می باشد

Outflank به چه معناست و Outflank یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outflank

ازجناح‌ خارجي‌ بدشمن‌ حمله‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ازجناح‌ خارجي‌ بدشمن‌ حمله‌ كردن‌., ترجمه ازجناح‌ خارجي‌ بدشمن‌ حمله‌ كردن‌., کلمات شبیه ازجناح‌ خارجي‌ بدشمن‌ حمله‌ كردن‌.
دانلود فایل ها