ترجمه Outfox در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در حقه‌ بازي‌ وپشت‌ هم‌اندازي‌ جلوتربودن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زرنگ‌ تر

Outfox به چه معناست و Outfox یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outfox

در حقه‌ بازي‌ وپشت‌ هم‌اندازي‌ جلوتربودن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی در حقه‌ بازي‌ وپشت‌ هم‌اندازي‌ جلوتربودن‌ از, ترجمه در حقه‌ بازي‌ وپشت‌ هم‌اندازي‌ جلوتربودن‌ از, کلمات شبیه در حقه‌ بازي‌ وپشت‌ هم‌اندازي‌ جلوتربودن‌ از , زرنگ‌ تر به لاتین
دانلود فایل ها