ترجمه Outlay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هزينه‌ , در فارسی : پرداخت‌.

Outlay به چه معناست و Outlay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outlay

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , هزينه‌ به لاتین , پرداخت‌. به لاتین
دانلود فایل ها