ترجمه Outline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌رح‌ ريزي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مختصر يا خلاصه‌ چيزي‌ را تهيه‌ كردن‌.

Outline به چه معناست و Outline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outline

ط‌رح‌ ريزي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌رح‌ ريزي‌ كردن‌, ترجمه ط‌رح‌ ريزي‌ كردن‌, کلمات شبیه ط‌رح‌ ريزي‌ كردن‌ , مختصر يا خلاصه‌ چيزي‌ را تهيه‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها