ترجمه Output در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توليد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازده‌.

Output به چه معناست و Output یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Output

توليد به خارجی , ریشه انگلیسی توليد, ترجمه توليد, کلمات شبیه توليد , بازده‌. به لاتین
دانلود فایل ها