ترجمه Outrage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخط‌ي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غضب‌ , در فارسی : هتك‌ حرمت‌ , به فارسی : از جا در رفتن‌ , سایر ترجمه ها : سخت‌ عصباني‌

Outrage به چه معناست و Outrage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outrage

تخط‌ي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تخط‌ي‌, ترجمه تخط‌ي‌, کلمات شبیه تخط‌ي‌ , غضب‌ به لاتین , هتك‌ حرمت‌ به لاتین , از جا در رفتن‌ خارجی , سخت‌ عصباني‌ در زبان
دانلود فایل ها