ترجمه Outreach در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرارسيدن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توسعه‌ يافتن‌ , در فارسی : توسعه‌ , به فارسی : برتري‌ يافتن‌.

Outreach به چه معناست و Outreach یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outreach

فرارسيدن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی فرارسيدن‌ از, ترجمه فرارسيدن‌ از, کلمات شبیه فرارسيدن‌ از , توسعه‌ يافتن‌ به لاتین , توسعه‌ به لاتین , برتري‌ يافتن‌. خارجی
دانلود فایل ها