ترجمه Outset در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اغاز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ابتدا.

Outset به چه معناست و Outset یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outset

اغاز به خارجی , ریشه انگلیسی اغاز, ترجمه اغاز, کلمات شبیه اغاز , ابتدا. به لاتین
دانلود فایل ها