ترجمه Outskirt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دور از مركز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حاشيه‌ , در فارسی : مرز , به فارسی : حوالي‌ , سایر ترجمه ها : حومه‌.

Outskirt به چه معناست و Outskirt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outskirt

دور از مركز به خارجی , ریشه انگلیسی دور از مركز, ترجمه دور از مركز, کلمات شبیه دور از مركز , حاشيه‌ به لاتین , مرز به لاتین , حوالي‌ خارجی , حومه‌. در زبان
دانلود فایل ها