ترجمه Outspread در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گسترش‌ يافتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توسعه‌ , در فارسی : بسط‌ , به فارسی : پراكنده‌.

Outspread به چه معناست و Outspread یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outspread

گسترش‌ يافتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گسترش‌ يافتن‌, ترجمه گسترش‌ يافتن‌, کلمات شبیه گسترش‌ يافتن‌ , توسعه‌ به لاتین , بسط‌ به لاتین , پراكنده‌. خارجی
دانلود فایل ها