ترجمه Outstay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيش‌ از حد لزوم‌ ماندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اقامت‌ ط‌ولاني‌ كردن‌.

Outstay به چه معناست و Outstay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outstay

بيش‌ از حد لزوم‌ ماندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيش‌ از حد لزوم‌ ماندن‌, ترجمه بيش‌ از حد لزوم‌ ماندن‌, کلمات شبیه بيش‌ از حد لزوم‌ ماندن‌ , اقامت‌ ط‌ولاني‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها