ترجمه Outstretch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استراحت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توسعه‌ دادن‌ , در فارسی : بسط‌.

Outstretch به چه معناست و Outstretch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outstretch

استراحت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استراحت‌ كردن‌, ترجمه استراحت‌ كردن‌, کلمات شبیه استراحت‌ كردن‌ , توسعه‌ دادن‌ به لاتین , بسط‌. به لاتین
دانلود فایل ها