خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38070 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38070','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38070 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Oval به فارسی

ترجمه Oval در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخم‌ مرغي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بادامي‌ , در فارسی : بيضي‌ , به فارسی : تخم‌ مرغي‌ شكل‌.

Oval به چه معناست و Oval یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oval

تخم‌ مرغي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تخم‌ مرغي‌, ترجمه تخم‌ مرغي‌, کلمات شبیه تخم‌ مرغي‌ , بادامي‌ به لاتین , بيضي‌ به لاتین , تخم‌ مرغي‌ شكل‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: