ترجمه Ovaritis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) التهاب‌ تخمدان‌. می باشد

Ovaritis به چه معناست و Ovaritis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ovaritis

(ط‌ب‌) التهاب‌ تخمدان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) التهاب‌ تخمدان‌., ترجمه (ط‌ب‌) التهاب‌ تخمدان‌., کلمات شبیه (ط‌ب‌) التهاب‌ تخمدان‌.
دانلود فایل ها