ترجمه Ovary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخمدان‌. می باشد

Ovary به چه معناست و Ovary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ovary

تخمدان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تخمدان‌., ترجمه تخمدان‌., کلمات شبیه تخمدان‌.
دانلود فایل ها