ترجمه Over در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بالاي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روي‌ , در فارسی : بالاي‌ سر , به فارسی : بر فراز , سایر ترجمه ها : ان‌ ط‌رف‌ درسرتاسر

Over به چه معناست و Over یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Over

بالاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بالاي‌, ترجمه بالاي‌, کلمات شبیه بالاي‌ , روي‌ به لاتین , بالاي‌ سر به لاتین , بر فراز خارجی , ان‌ ط‌رف‌ در زبان , درسرتاسرانگلیسی
دانلود فایل ها