ترجمه Over Write در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاي‌ نوشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جاي‌ نوشتن‌.

Over Write به چه معناست و Over Write یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Over Write

جاي‌ نوشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جاي‌ نوشت‌, ترجمه جاي‌ نوشت‌, کلمات شبیه جاي‌ نوشت‌ , جاي‌ نوشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها