ترجمه Overbalance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگين‌ تر بودن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چربيدن‌ بر , در فارسی : چيز نامساوي‌.

Overbalance به چه معناست و Overbalance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overbalance

سنگين‌ تر بودن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی سنگين‌ تر بودن‌ از, ترجمه سنگين‌ تر بودن‌ از, کلمات شبیه سنگين‌ تر بودن‌ از , چربيدن‌ بر به لاتین , چيز نامساوي‌. به لاتین
دانلود فایل ها