ترجمه Overburden در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيش‌ از حد بار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گران‌ بار شدن‌ , در فارسی : بارگران‌.

Overburden به چه معناست و Overburden یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overburden

بيش‌ از حد بار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيش‌ از حد بار كردن‌, ترجمه بيش‌ از حد بار كردن‌, کلمات شبیه بيش‌ از حد بار كردن‌ , گران‌ بار شدن‌ به لاتین , بارگران‌. به لاتین
دانلود فایل ها