ترجمه Overdue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دير امده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موعد رسيده‌ , در فارسی : سر رسيده‌.

Overdue به چه معناست و Overdue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overdue

دير امده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دير امده‌, ترجمه دير امده‌, کلمات شبیه دير امده‌ , موعد رسيده‌ به لاتین , سر رسيده‌. به لاتین
دانلود فایل ها