ترجمه Overemphasis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاكيد بيش‌ از حد. می باشد

Overemphasis به چه معناست و Overemphasis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overemphasis

تاكيد بيش‌ از حد. به خارجی , ریشه انگلیسی تاكيد بيش‌ از حد., ترجمه تاكيد بيش‌ از حد., کلمات شبیه تاكيد بيش‌ از حد.
دانلود فایل ها