ترجمه Overestimate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زياد براورد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غلو كردن‌ , در فارسی : دست‌ بالا گرفتن‌.

Overestimate به چه معناست و Overestimate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overestimate

زياد براورد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زياد براورد كردن‌, ترجمه زياد براورد كردن‌, کلمات شبیه زياد براورد كردن‌ , غلو كردن‌ به لاتین , دست‌ بالا گرفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها