ترجمه Overflow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرشار شدن‌ يا كردن‌ لبريز شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌غيان‌ كردن‌ , در فارسی : ط‌غيان‌

Overflow به چه معناست و Overflow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overflow

سرشار شدن‌ يا كردن‌ لبريز شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرشار شدن‌ يا كردن‌ لبريز شدن‌, ترجمه سرشار شدن‌ يا كردن‌ لبريز شدن‌, کلمات شبیه سرشار شدن‌ يا كردن‌ لبريز شدن‌ , ط‌غيان‌ كردن‌ به لاتین , ط‌غيان‌ به لاتین
دانلود فایل ها