ترجمه Overhaul در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موتور. می باشد

Overhaul به چه معناست و Overhaul یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overhaul

موتور. به خارجی , ریشه انگلیسی موتور., ترجمه موتور., کلمات شبیه موتور.
دانلود فایل ها