ترجمه Overhear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از فاصله‌ دور شنيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استراق‌ سمع‌ كردن‌.

Overhear به چه معناست و Overhear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overhear

از فاصله‌ دور شنيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از فاصله‌ دور شنيدن‌, ترجمه از فاصله‌ دور شنيدن‌, کلمات شبیه از فاصله‌ دور شنيدن‌ , استراق‌ سمع‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها