ترجمه Overindulge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زياد ازاد گذاردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افراط‌ ورزيدن‌.

Overindulge به چه معناست و Overindulge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overindulge

زياد ازاد گذاردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زياد ازاد گذاردن‌, ترجمه زياد ازاد گذاردن‌, کلمات شبیه زياد ازاد گذاردن‌ , افراط‌ ورزيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها