ترجمه Overland در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از راه‌ خشكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در روي‌ زمين‌ , در فارسی : از راه‌ زميني‌.

Overland به چه معناست و Overland یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overland

از راه‌ خشكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از راه‌ خشكي‌, ترجمه از راه‌ خشكي‌, کلمات شبیه از راه‌ خشكي‌ , در روي‌ زمين‌ به لاتین , از راه‌ زميني‌. به لاتین
دانلود فایل ها