ترجمه Overlap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رويهم‌ افت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روي‌ هم‌ افتادن‌ , در فارسی : اشتراك‌ داشتن‌.

Overlap به چه معناست و Overlap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overlap

رويهم‌ افت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رويهم‌ افت‌, ترجمه رويهم‌ افت‌, کلمات شبیه رويهم‌ افت‌ , روي‌ هم‌ افتادن‌ به لاتین , اشتراك‌ داشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها